Loading

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี ปี 2562

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  บรรยายสรุปถึง สถานการณ์ที่อยู่อาศัย ครึ่งหลัง ปี 2561 จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี  ในงานสัมมนา เรื่อง "วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี ปี 2562" โดยในช่วงเช้า มีการประชุม โครงการความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย ร่วมกันระหว่าง สมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรม เซ็นทารา อุดรธานี  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562