วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 2020
Loading

วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 2020

วันที่ : 17 ตุลาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา "วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 2020” (กรุงเทพฯ –ปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรยาย สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งแรก ปี 2562 กรุงเทพฯ – ปริมณฑลและภาคกลาง 2 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา – สระบุรี)  ณ โรงแรม พลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562