Loading

วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้และภาคตะวันตก 2020

วันที่ : 29 ตุลาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา  "วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย 2020"  โดยแบ่งการนำเสนอข้อมูลเป็น 2 ส่วน ภาคเช้าเป็นการวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020 (นครราชสีมา–ขอนแก่น–อุดรธานี–อุบลราชธานี และมหาสารคาม) และภาคบ่ายเป็นการวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้และภาคตะวันตก 2020  (ภูเก็ต–สงขลา–สุราษฎร์ธานี -นครศรีธรรมราช และหัวหิน-ชะอำ) โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้บรรยายหลัก ณ โรงแรม พลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562