Loading

ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธาน ประชุมแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองร่วมกับตัวแทนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ กรมบังคับคดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเกล็ดดาว ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่