วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ และ วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย EEC 2020
Loading

วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ และ วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย EEC 2020

วันที่ : 25 ตุลาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา  "วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย 2020"  โดยแบ่งการนำเสนอข้อมูลเป็น 2 ส่วน ภาคเช้าเป็นการวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ 2020 (เชียงใหม่–พิษณุโลก–เชียงราย–ตาก) และภาคบ่ายเป็นการวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย EEC 2020  (ชลบุรี–ระยอง–ฉะเชิงเทรา) โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้บรรยายหลัก และได้รับเกียรติจาก คุณ นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Thailand Plus Package” เพิ่มศักยภาพ EEC  ณ โรงแรม พลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562