Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบการก่อตั้ง 47 ปี การเคหะแห่งชาติ

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบการก่อตั้ง 47 ปี การเคหะแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 5 การเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563