ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานแถลงข่าว “สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2562 และทิศทางปี 2563และทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานแถลงข่าว “สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2562 และทิศทางปี 2563และทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563
        ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานแถลงข่าว “สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2562 และทิศทางปี 2563และทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” โดยมี คุณปริญญา  พัฒนภักดี ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวถึงนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สู่การเป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ และคุณวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ นำเสนอแนวโน้มสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563