Loading

อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2020

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563
คุณปริญญา พัฒนภักดี  ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สัมมนาใหญ่ประจำปี 2563
    คุณปริญญา พัฒนภักดี  ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 ของ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อ "อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจ ปี 2020" พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง "นโยบายการขับเคลื่อนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"  พร้อมกันนี้  ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563" จัดโดย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ  โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563