Loading

ให้สัมภาษณ์ The Business Times

วันที่ : 4 มีนาคม 2563
หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ The Business Times โดย Mr. Peter Janssen สัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์
              หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ The Business Times โดย Mr. Peter Janssen สัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในประเด็น Mix used กับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 18 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563