วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ -ปริมณฑล และภาคกลาง ปี 2563
Loading

วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ -ปริมณฑล และภาคกลาง ปี 2563

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยาย ในหัวข้อวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และภาคกลาง โดยเป็นการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Fanpage “REIC – ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์”
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยาย ในหัวข้อวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และภาคกลาง โดยเป็นการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Fanpage “REIC – ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์”  ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 18 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โดยมีนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนกลาง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563