แถลงข่าวสถานการณ์ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 1/2563 และทิศทางตลาดปี 2563
Loading

แถลงข่าวสถานการณ์ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 1/2563 และทิศทางตลาดปี 2563

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แถลงข่าวสถานการณ์ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 1/2563 และทิศทางปี 2563
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แถลงข่าวสถานการณ์ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 1/2563 และทิศทางปี 2563 ณ  ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 18 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563