Loading

ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชน

วันที่ : 18 มิถุนายน 2563
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ให้สัมภาษณ์แก่ทีมข่าว TNN 16 ในประเด็นความเคลื่อนไหวของตลาดอสังหาริมทรัพย์
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ให้สัมภาษณ์แก่ทีมข่าว TNN 16 ในประเด็นความเคลื่อนไหวของตลาดอสังหาริมทรัพย์พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์ตัวเลขที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563