Loading

บรรยาย โครงการ กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ "ยุค AFTER COVID-19" RECU รุ่นที่ 63

วันที่ : 3 กันยายน 2563
ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การใช้ข้อมูล REIC กับการวางแผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่” ให้แก่ ผู้เข้าอบรมทั่วไป ที่มีความสนใจด้านการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ( RECU รุ่นที่ 63)

ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การใช้ข้อมูล REIC กับการวางแผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่” ให้แก่ ผู้เข้าอบรมทั่วไป ที่มีความสนใจด้านการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ( RECU  รุ่นที่ 63)  จัดโดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ ห้อง VICTOR CLUB ชั้น 7 อาคารสามย่าน มิตรทาวน์  เมื่อวันที่ 3 กันยายน  2563