โครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563
Loading

โครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563

วันที่ : 25 กันยายน 2563
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดโครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563 และบรรยาย สรุป เรื่อง "Covid-19 impacts to Housing Market ธุรกิจที่อยู่อาศัยรอเวลาฟื้นตัวหลังปี 2564"
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดโครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563 และบรรยาย สรุป เรื่อง "Covid-19 impacts to Housing Market ธุรกิจที่อยู่อาศัยรอเวลาฟื้นตัวหลังปี 2564" โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี