"ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑลเเละภาคกลาง ก้าวต่อไปสู่ปี 2564"
Loading

"ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑลเเละภาคกลาง ก้าวต่อไปสู่ปี 2564"

วันที่ : 21 ตุลาคม 2563
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา “ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและภาคกลาง ก้าวต่อไปสู่ ปี2564" โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา “ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและภาคกลาง ก้าวต่อไปสู่ ปี2564"  โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยาย “สรุปบทวิเคราะห์ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ในครึ่งแรกปี 2563 กรุงเทพฯ – ปริมณฑล”   ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาวเวอร์ กรุงเทพฯ ถนนรางน้ำ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563