Loading

ประชุมความร่วมมือในการจัดทำ ระบบ Mutiple Listing System (MLS)

วันที่ : 29 ตุลาคม 2563
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ประชุมความร่วมมือในการพัฒนาระบบ MLS กับคุณอรุณี เทียมหงษ์ นายกสมาคมการขายเเละการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM)
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ประชุมความร่วมมือในการพัฒนาระบบ MLS กับคุณอรุณี เทียมหงษ์ นายกสมาคมการขายเเละการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM) ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563