ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ เเละ ภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC ก้าวต่อไปสู่ปี 2564
Loading

ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ เเละ ภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC ก้าวต่อไปสู่ปี 2564

วันที่ : 27 ตุลาคม 2563
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา “ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ ก้าวต่อไปสู่ปี 2564” และ “ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC ก้าวต่อไปสู่ปี 2564” โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยาย “สรุปผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ในครึ่งแรกปี 2563 ภาคเหนือ 4 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก)”
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา “ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ ก้าวต่อไปสู่ปี 2564” และ  “ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC  ก้าวต่อไปสู่ปี 2564”   โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยาย “สรุปผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ในครึ่งแรกปี 2563 ภาคเหนือ 4 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก)” และ “สรุปผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ในครึ่งแรกปี 2563 ภาคตะวันออก 3 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)”  โดยได้รับเกียรติ จากคุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” (EEC) ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาวเวอร์ กรุงเทพฯ ถนนรางน้ำ เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม 2563