ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เเละ ภาคตะวันตก เเละภาคใต้ ก้าวต่อไปสู่ปี 2564
Loading

ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เเละ ภาคตะวันตก เเละภาคใต้ ก้าวต่อไปสู่ปี 2564

วันที่ : 30 ตุลาคม 2563
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา “ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก้าวต่อไปสู่ปี 2564” และ  “ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันตก เเละภาคใต้ ก้าวต่อไปสู่ปี 2564”   โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยาย “สรุปผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ในครึ่งแรกปี 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด (นครราชสีมา ขอนเเก่น อุดรธานี อุบลราชธานี  และมหาสารคาม)” และ “สรุปผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ในครึ่งแรกปี 2563 ภาคใต้ 4 จังหวัด (ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี  และนครศรีธรรมราช)”  ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาวเวอร์ กรุงเทพฯ ถนนรางน้ำ เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม 2563