Loading

บรรยาย วิธีการใช้ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563
ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “วิธีการใช้ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์”
ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “วิธีการใช้ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” ให้แก่ ผู้บริหาร เเละพนักงานบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ณ ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ เเอท ไบเทค  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563