Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 46 ปี เพื่อผู้ป่วยยากไร้

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทีมงาน REIC ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีในวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 46 ปี
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทีมงาน REIC ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีในวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 46 ปี เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช ณ ชั้น 2 อาคารบังคับคดี