บรรยายเสวนาโต๊ะกลม วิสัยทัศน์ใหม่ ประเทศไทย 2564 : THAILAND VISION 2021
Loading

บรรยายเสวนาโต๊ะกลม วิสัยทัศน์ใหม่ ประเทศไทย 2564 : THAILAND VISION 2021

วันที่ : 5 มีนาคม 2564
หัวข้อ "วิสัยทัศน์ใหม่ ประเทศไทย 2564 : THAILAND VISION 2021"
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้เเทนธนาคาร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ "วิสัยทัศน์ใหม่ ประเทศไทย 2564 : THAILAND VISION 2021" จัดโดย นสพ.บางกอกทูเดย์ เเละคณะวิทยพัฒน์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้น  ณ ห้อง ext.1 อาคาร 7 ชั้น 12 คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564