Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2561

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กทม.-ปริมณฑล 2561" โดยมี คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต่อธุรกิจที่อยู่อาศัย” ในโอกาสเปิดงานสัมมนา ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 4 ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาอย่างคับคั่ง