สัมภาษณ์พิเศษ รายการ เรื่องง่ายใกล้ตัว ทาง 9 MCOT HD
Loading

สัมภาษณ์พิเศษ รายการ เรื่องง่ายใกล้ตัว ทาง 9 MCOT HD

วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สัมภาษณ์พิเศษ ถึงแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งปีหลัง
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สัมภาษณ์พิเศษ ถึงแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งปีหลัง เมื่อต้นทุนเปลี่ยนไป จากการปรับราคาของเหล็ก เเละการเปิดให้ต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัย จะเพิ่มสภาพคล่องจริงหรือ? ณ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564