ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แถลงข่าวออนไลน์
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แถลงข่าวออนไลน์

วันที่ : 16 สิงหาคม 2564
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แถลงข่าวออนไลน์ "รายงานข้อมูลภาวะอสังหาฯครึ่งแรก ภายใต้สถานการณ์โควิด และทิศทางปี 2564"
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรมเเถลงข่าวออนไลน์ "รายงานข้อมูลภาวะอสังหาฯครึ่งแรก ภายใต้สถานการณ์โควิด และทิศทางปี 2564" ผ่านระบบ Online Microsoft Teams โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า 44 หน่วยงาน ณ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564