สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564 เเละ เเนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤตโควิด -19 ภาคตะวันตกเเละใต้ (Online Seminar)
Loading

สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564 เเละ เเนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤตโควิด -19 ภาคตะวันตกเเละใต้ (Online Seminar)

วันที่ : 21 กันยายน 2564
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนาออนไลน์ "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564 เละ เเนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤตโควิด -19" ภาคตะวันตกเเละใต้
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  จัดสัมมนาออนไลน์  "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤตโควิด -19 ภาคตะวันตกเเละใต้ ภาคเช้า เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช  เเละสุราษฎร์ธานี)  เเละภาคบ่าย เป็นการ เสวนาเรื่อง “การคาดการณ์แนวโน้มการฟื้นตัวของกำลังซื้อคนไทย และชาวต่างชาติ หลังโควิด-19” โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอิสระ บุญยัง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เเละ คุณธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ถ่ายทอดจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564