Loading

พิธี MOU การจัดทำความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สถาบัน Japan Real Estate Institute ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2561
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดทำความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สถาบัน Japan Real Estate Institute ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาความร่วมมือใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) งานด้านวิจัยและศึกษาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 2) การสำรวจเพื่อประเมินราคาที่ดิน และ 3) การให้คำปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ MR. Hirofumi Hihara, President, Japan Real Estate Institute เป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้ พิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องสภาสถาบันการเงินของรัฐ อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่