ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เเสดงความยินดี ในโอกาสเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย (CRA)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เเสดงความยินดี ในโอกาสเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย (CRA)

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2565
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมงาน “ขึ้นเฮือนใหม่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย“

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมงาน “ขึ้นเฮือนใหม่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย“ และได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย (CRA) โดยร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ เสวนาในหัวข้อ  "สถานการณ์เเนวโน้มอสังหาริมทรัพย์"  โดยมี คุณดรุณี เลาหะวีร์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

ทั้งนี้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย (CRA) มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้า เเละพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ เเละ สมาคม ผู้ประกอบการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565