ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดแถลงข่าว สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2564 เเละเเนวโน้มปี 2565
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดแถลงข่าว สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2564 เเละเเนวโน้มปี 2565

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดเเถลงข่าวสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2564 เเละเเนวโน้มปี 2565 โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ นำเสนอข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดเเถลงข่าวสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2564 เเละเเนวโน้มปี 2565 โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ นำเสนอข้อมูล 
  • สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2564
  • สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติ
  • แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2565
  • ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ดัชนีอ้างอิงสำหรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดรวม
  • ชุดข้อมูลเผยแพร่ใหม่ใน ปี 2565
  • ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนทั่วประเทศ
  • ข้อมูลจดทะเบียนการขายฝากทั่วประเทศ
  • รายงานสำรวจภาคสนามพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เเละ
  • 3 จังหวัดภาคตะวันออก(EEC) รายไตรมาส 
งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง