สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2022 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เเละภาคตะวันตก ภาคใต้ (Online Seminar)
Loading

สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2022 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เเละภาคตะวันตก ภาคใต้ (Online Seminar)

วันที่ : 23 มีนาคม 2565
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2022 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เเละภาคตะวันตก ภาคใต้ (Online Seminar)
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2022 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เเละภาคตะวันตก ภาคใต้ (Online Seminar) โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เป็นวิทยากรหลัก บรรยายสรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเเละสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตกเเละภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุคหลังโควิด – 19” เเละ “เทคนิคการบริหารทุน บริหารทางรอด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยุคหลังโควิด – 19” งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565