คณะ Japan Real Estate Institute (JREI) เข้าพบ ผู้บริหารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)
Loading

คณะ Japan Real Estate Institute (JREI) เข้าพบ ผู้บริหารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

วันที่ : 31 มีนาคม 2565
ต้อนรับ คณะ Japan Real Estate Institute (JREI) เเละร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 องค์กร
คณะผู้บริหาร ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) นำโดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้การต้อนรับ คณะ Japan Real Estate Institute (JREI) เเละร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 องค์กร โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อความร่วมมือด้าน Cooperation and collaboration going forward and Introduction on periodic surveys. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565