ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" (จังหวัดขอนแก่น)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" (จังหวัดขอนแก่น)

วันที่ : 20 เมษายน 2565
ประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารเเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 พร้อมด้วย คุณสัญญา ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค ผู้จัดการเขต เเละ ผู้จัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมด้วย คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เเละผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม เเละร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด ขอนแก่น