ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานเเถลงข่าว "สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 1 เเละคาดการณ์ปี 2565"
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานเเถลงข่าว "สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 1 เเละคาดการณ์ปี 2565"

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565
เเถลงข่าว สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 1 และคาดการณ์ปี 2565
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานเเถลงข่าว สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 1 และคาดการณ์ปี 2565 โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ นำเสนอข้อมูล 
  • ภาพรวมด้านอุปสงค์ – อุปทาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จากการสำรวจภาคสนาม
  • ภาพรวมสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาต
  • ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ไตรมาส 1 ปี 2565
งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  2565