ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" (จังหวัดนครราชสีมา)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" (จังหวัดนครราชสีมา)

วันที่ : 7 มิถุนายน 2565
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารเเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 พร้อมด้วย คุณอิสระ เนาวศิริ ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้จัดการเขต เเละ ผู้จัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมด้วย คุณนราทร ธานินพิทักษ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา เเละผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมาให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม เเละร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา ณ โรงแรมฟอร์จูน โฮเต็ล โคราช