ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" (จังหวัดนครสวรรค์)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" (จังหวัดนครสวรรค์)

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการใน จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการใน จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารเเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 พร้อมด้วย คุณสมทรง สุขมะโน ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนล่าง ผู้จัดการเขต เเละ ผู้จัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมด้วย คุณอนันต์ ชำนาญโลหะวานิช ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ เเละผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครสวรรค์ เเละพื้นที่ข้างเคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม เเละร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรม เเกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท เเอนด์ สปา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565