Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ : 21 มิถุนายน 2561
จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือจัดทำข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ 14 สมาคมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือจัดทำข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ 14 สมาคมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ โดย คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และคุณเลอพงษ์ ชูประยูร รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขาภูมิภาค และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มสาขานครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมทั้ง ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมลงนามในพิธี ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของข้อมูลและการวิเคราะห์วิจัยตลาดที่อยู่อาศัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค