Loading

เทคนิคการจัดทำสัญญาเช่าตาม ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานสัมมนา "เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้อพาร์ทเม้นท์" เพื่อประชาสัมพันธ์สินเชื่อประเภทอพาร์ทเม้นท์ แก่ผู้ที่สนใจทำธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ และผู้ที่ดำเนินการธุรกิจนี้ โดยมี คุณภพกร เจริญลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย คุณอุษณี บุษยโกมุท ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ เป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับ คุณรวิโรจน์ อัมพลเสถียร ในหัวข้อ เทคนิคการหาแหล่งเงินทุนเพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงอพาร์ทเมนท์ ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาอย่างคับคั่ง