ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนาสร้างโอกาสเหนือคู่แข่งในตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนาสร้างโอกาสเหนือคู่แข่งในตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566

วันที่ : 14 ธันวาคม 2565
บรรยายวิเคราะห์ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล และ พื้นที่ EEC ปี 2565 และแนวโน้มปี 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา สร้างโอกาสเหนือคู่แข่งในตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566 โดยช่วงเช้า เป็นการบรรยายของ ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ บรรยายวิเคราะห์ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณดนัย แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 3 เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565
กิจกรรม REIC อื่นๆ