ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์พิเศษเเละให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง "บ้าน โอกาสที่เข้า (ไม่ถึง)" แก่ทีมข่าว THAI PBS
Loading

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์พิเศษเเละให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง "บ้าน โอกาสที่เข้า (ไม่ถึง)" แก่ทีมข่าว THAI PBS

วันที่ : 10 มกราคม 2566
สัมภาษณ์เเละให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง "บ้าน โอกาสที่เข้า (ไม่ถึง)" แก่ทีมข่าว THAI PBS เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์เเละให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง "บ้าน โอกาสที่เข้า (ไม่ถึง)" แก่ทีมข่าว THAI PBS เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
กิจกรรม REIC อื่นๆ