ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์พิเศษเเละให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง "บ้าน โอกาสที่เข้า (ไม่ถึง)" แก่ทีมข่าว THAI PBS
Loading

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์พิเศษเเละให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง "บ้าน โอกาสที่เข้า (ไม่ถึง)" แก่ทีมข่าว THAI PBS

วันที่ : 10 มกราคม 2566
สัมภาษณ์เเละให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง "บ้าน โอกาสที่เข้า (ไม่ถึง)" แก่ทีมข่าว THAI PBS เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์เเละให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง "บ้าน โอกาสที่เข้า (ไม่ถึง)" แก่ทีมข่าว THAI PBS เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566