ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์ประเด็น เเนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทยของทุนจีน หลังการเปิดประเทศ ผ่านทีมข่าวช่อง 3 Plus
Loading

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์ประเด็น เเนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทยของทุนจีน หลังการเปิดประเทศ ผ่านทีมข่าวช่อง 3 Plus

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566
เเนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทยของทุนจีน หลังการเปิดประเทศ ผ่านทีมข่าวช่อง 3 Plus
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์ประเด็น เเนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทยของทุนจีน หลังการเปิดประเทศ ผ่านทีมข่าวช่อง 3 Plus เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566