ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2566
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2566

วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เสวนาเรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจอสังหาฯ ภายใต้ปัจจัยลบ ปี 66
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2566 (Online Seminar) โดยภาคเช้า ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ จากผลการสำรวจภาคสนามล่าสุด พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมงานเสวนา การบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจอสังหาฯ ภายใต้ปัจจัยลบ ปี 66 โดย คุณสรนันท์ เศรษฐี นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ คุณชินะ สุทธาธนโชติ เลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย และคุณปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

ภาคบ่าย เป็นการเสวนาเรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจอสังหาฯ ภายใต้ปัจจัยลบ ปี 66 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย คุณวุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น คุณนราทร ธานินพิทักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา เเละคุณจตุรงค์ ธนะปุระ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี งานสัมมนาดังกล่าว ถ่ายทอดจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
กิจกรรม REIC อื่นๆ