ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์เเละให้ข้อมูล ประเด็น ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในไทย แก่ทีมข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์
Loading

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์เเละให้ข้อมูล ประเด็น ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในไทย แก่ทีมข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์

วันที่ : 28 เมษายน 2566
ให้สัมภาษณ์ เเละให้ข้อมูล ประเด็น ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในไทย แก่ทีมข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์ เเละให้ข้อมูล ประเด็น ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในไทย แก่ทีมข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่