ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย)

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของ ผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของ ผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารเเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงราย ปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 พร้อมด้วยคุณพงศกร ตุลานนท์ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนบน คุณธนอินทร์ วรรณสาร ผู้จัดการเขตเชียงราย เเละผู้จัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คุณชินะ สุทธาธนโชติ เลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย ให้ความสนใจเข้า ร่วมประชุม เเละร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงเเรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล เเอนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566