ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของ ผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารเเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดพิษณุโลก ปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 พร้อมด้วยคุณสมทรง สุขมะโน ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนล่าง คุณนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้จัดการเขตพิษณุโลก ผู้จัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมงคล เหลี่ยมวัฒนกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก เเละคุณ ยศวัจน์ รุ่งคุณาวุฒิ นายกผู้ก่อตั้งฯ ร่วมวิเคราะห์โอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งความต้องการด้านสินเชื่อทั้งสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ และสินเชื่อรายย่อย ณ โรงเเรมภัทรธารา รีสอร์ท เเอนด์ สปา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566