ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) จัดสัมมนา "Marketing Analytics : เจาะลึกโอกาสการลงทุน 2023" กทม. - ปริมณฑล และ EEC
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) จัดสัมมนา "Marketing Analytics : เจาะลึกโอกาสการลงทุน 2023" กทม. - ปริมณฑล และ EEC

วันที่ : 23 มิถุนายน 2566
จัดสัมมนาเผยแพร่ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ไตรมาส 1 / 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนาเผยแพร่ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ไตรมาส 1 / 2566  "Marketing Analytics : เจาะลึกโอกาสการลงทุน 2023" กทม. - ปริมณฑล - EEC ด้วยรูปแบบการสัมมนา แบบ Closed Room ช่วงเช้า เสวนาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2566 หลักการเลือกตั้ง ปี 2566 " โดย คุณรัชชพล ศุภวิวรรธน์ ผู้ช่วยผู้อำนายการ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ศิริยศ จุฑานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เเละในช่วงบ่าย เสวนาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการลงทุนและโอกาสใหม่ในพื้นที่ EEC หลังการเลือกตั้ง ปี 2566 " โดย ดร. ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) คุณศุธาศินี สมิตร     ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) พร้อมด้วย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายเรื่อง"สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาส 1 ปี 2566" ณ โรงเเรม คาร์ลตัน โฮเทล เเบงคอก สุขุมวิท