ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสมุทรสาคร จัดการประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคใต้ตอนบน (สมุทรสาคร)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสมุทรสาคร จัดการประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคใต้ตอนบน (สมุทรสาคร)

วันที่ : 9 สิงหาคม 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสมุทรสาคร จัดการประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคใต้ตอนบน (สมุทรสาคร)
โดยดร.วิชัย  วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดสมุทรสาครปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และคุณศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดโดยรวมในพื้นที่

โดยมีคุณวรรณี โพธิโภคสัมพันธ์ ผู้จัดการเขตสมุทรสาคร ร่วมนำเสนอแนวทางการให้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และแนวทางในการส่งเสริมธุรกิจที่อยู่อาศัยในพื้นที่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566  ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร
กิจกรรม REIC อื่นๆ