Loading

สร้างPassive Income จากการลงทุนอพาร์ทเม้นท์

วันที่ : 16 มีนาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานสัมมนา “สร้าง Passive Income จากการลงทุนอพาร์ทเม้นท์” เพื่อประชาสัมพันธ์สินเชื่อประเภทอพาร์ทเม้นท์ แก่ผู้ที่สนใจทำธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ และผู้ที่ดำเนินการธุรกิจนี้ โดยมี คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาอย่างคับคั่ง