ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในรอบครึ่งแรก ปี 2566 เรื่อง “เปิดโอกาสการลงทุน …ฝ่าปัจจัยลบ ตลาดที่อยู่อาศัย" กรุงเทพฯ - ปริมณฑล เเละ ภาคตะวันออก (EEC)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในรอบครึ่งแรก ปี 2566 เรื่อง “เปิดโอกาสการลงทุน …ฝ่าปัจจัยลบ ตลาดที่อยู่อาศัย" กรุงเทพฯ - ปริมณฑล เเละ ภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ : 19 กันยายน 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์  จัดงานสัมมนา"เปิดโอกาสการลงทุน ... ฝ่าปัจจัยลบ ตลาดที่อยู่อาศัย" โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยจากผลการสำรวจภาคสนาม ครึ่งแรก ปี 2566

ช่วงเช้า เสวนา  "เปิดโอกาสการลงทุน...ฝ่าปัจจัยลบ" กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้โฮม (ประเทศไทย)
คุณพีระพงศ์ จรูญเอก - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
คุณวิทยา อภิรักษ์วิริยะ - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด
ดำเนินรายการ โดย คุณธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล - กรรมการบริหารหลักสูตร RECU ACADEMY

เเละช่วงบ่าย เสวนา "เปิดโอกาสการลงทุน...ฝ่าปัจจัยลบ" ภาคตะวันออก (EEC) 
คุณกฤษณ์ เตซะสัมมา - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออริจิ๋น เนชั่นวายต์ จำกัด
คุณเปรมสรณ์ ศรีวิบูลย์ชัย - กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีพี เรียสเอสเตท พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Mr. Winston Lee - Director. Special Projects Property Guru Group
ดำเนินรายการ โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ - ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยศูนย์ข้อมูลอลังหาริมทรัพย์

ศูนย์ข้อมูลฯ ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่สละเวลาร่วมเสวนาถ่ายทอดมุมมองซึ่งล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ณ  โรงแรม คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566