ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แถลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานวิชาการ กับ 4 หน่วยงานพันธมิตร และสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566 และแนวโน้มปี 2567
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แถลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานวิชาการ กับ 4 หน่วยงานพันธมิตร และสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566 และแนวโน้มปี 2567

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนาม MOU พันธมิตร 4 หน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ เเละงานวิจัยสู่ความยั่งยืนอสังหาริมทรัพย์ไทย ประกอบด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่(องค์การมหาชน) บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ต่อด้วยการแถลงสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566 และแนวโน้มปี 2567 สถานการณ์ด้านอุปสงค์ อุปทาน ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และพื้นที่ EEC ปี 2567 และสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติ ปี 2566 โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเเรม สวิสโซเทล กรุงเทพฯ-รัชดา