ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนา Data-driven marketing เจาะลึกโอกาสการลงทุน ปี 2567
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนา Data-driven marketing เจาะลึกโอกาสการลงทุน ปี 2567

วันที่ : 19 ธันวาคม 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนา Data-driven marketing : เจาะลึกโอกาสการลงทุน ปี 2567 กับการวิเคราะห์ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยจากข้อมูลผลการสำรวจภาคสนาม โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ด้านการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด คุณรัชชพล ศุภวิวรรธน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณเลิศมงคล วราเวณุชย์ อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ ประธานกรรมการ บริษัท ไลฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล ประธานกรรมการบริหาร แพทโก้ กรุ๊ป และ คุณอัญชนา วัลลิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้อง Carlton Ballroom ชั้น 9 โรงแรม คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566