Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561

วันที่ : 13 มีนาคม 2561
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรยาย สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จากผลสำรวจภาคสนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในงานสัมมนาสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรม Pullman Khon Kaen